Nabídka koaxiálních kabelů a AudioVideo příslušenstvíLogin: (Vase IČO)

Heslo:

W-618EW W-618EW Zvonek je jednoduše zapojitelnĂ˝, nenĂ­ tøeba využívat servisnĂ­ho pracovnĂ­ka. Montåž nevyžaduje použitĂ­
kabelu. Postaèí vložit baterii do vysilaèe a pøijímaèe.

Vlastnosti:
- zvonek typu „plug in” – pøijimaè je bezprostøednĂŹ pøipojitelnĂ˝ do el. zĂĄsuvky
- mĂĄ 64 kĂłdù zabraòujĂ­cĂ­ interferenci vlnìnĂ­
- volitelnost 32 naprogramovanĂ˝ch zvukù, v tom 24 polyfonickĂ˝ch
- regulace Ăşrovnì hlasitosti
- krytí vysilaèe je IP44
- signalizaèní dioda LED v pøijimaèi i vysílaèi
- dosah pÚsobení do 100 m v otevøenÊm terÊnu
- modernĂ­ design obalu v klavĂ­rnĂ­m lesku
katalogové číslo: ZB02

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49