Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-59U/48FA-PVC bílá 6,0 mm, na cívce 100 m RG-59U/48FA-PVC bílá 6,0 mm, na cívce 100 m KK31D balení – na cívce 100 m,
plá¹» kabelu – PVC bílé barvy,
prùmìr kabelu – 6,0 mm

Pou¾ití a specifikace:
• KK31D pou¾ití pro vnitøní rozvody v budovách (PVC plá¹»)
• pøívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
• sekundární a podru¾né bytové pøívody vysílání kabelové CCTV do 40 m
• sekundární a podru¾né bytové pøívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
• sekundární a podru¾né bytové pøívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• celomìdìné jádro o prùmìru 0,81 mm
• úèinnost stínìní tøída B/A (UHF)
• trojité stínìní a úroveò pokrytí zaruèuje výbornou odolnost proti zevnímu ru¹ení
katalogové èíslo: KK31D

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49