Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-59U/48FAS-PVC bílá 5,0mm , na cívce 100m RG-59U/48FAS-PVC bílá 5,0mm , na cívce 100m KK30A je kabel pro vnitøní rozvody v budovách (PVC plá¹»)
balení – na cívce 100 m,
plá¹» kabelu – PVC bílé barvy, prùmìr kabelu – 5,0 mm

POU®ITÍ A SPECIFIKACE:
• krat¹í pøívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 150 m
• krat¹í bytové pøívody vysílání kabelové CCTV do 30 m
• krat¹í bytové pøívody vysílání pozemní DVB-T/T2 do 30 m
• krat¹í bytové pøívody satelitní DVB-S/S2 do 30 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• celomìdìné jádro o prùmìru 0,70 mm
• úèinnost stínìní tøída B (UHF)
• trojité stínìní zaruèuje velmi dobrou odolnost proti ru¹ení pøi soubìhu kabelù
• malý prùmìr kabelu umo¾òuje ulo¾ení zvý¹eného poètu kabelù v chránièce
katalogové èíslo: KK30A

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49