Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-59U/96SA-PVC bílá 6,0mm, na cívce 100m RG-59U/96SA-PVC bílá 6,0mm, na cívce 100m balení – na cívce 305 m,
plá¹» kabelu – PVC bílé barvy,
prùmìr kabelu – 6,0 mm

pou¾ití pro vnitøní rozvody v budovách (PVC plá¹»)
• pøívody kamer PAL nebo HD-CVI/TVI do 300 m
• sekundární a podru¾né pøívody bytové pøívody vysílání kabelové CCTV do 40 m
• úèinnost stínìní tøída A
• sekundární a podru¾né bytové pøívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 40 m
• sekundární a podru¾né bytové pøívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 40 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• celomìdìné jádro o prùmìru 0,81 mm
• mìdìná fólie zaji¹»uje výbornou odolnost proti zevnímu ru¹ení
• nízký odpor kabelu (støedového i venkovního vodièe)
• vhodný pro napájení po kabelu zesilovaèù a kamer technologie ePoE
• tento typ není vhodný pro rozvody nároènìj¹ích na ohyb
katalogové èíslo: KK31S

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49