Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-6U/64FA-LSZH-FRPO bílá 7,0 mm, na cívce 305 m RG-6U/64FA-LSZH-FRPO bílá 7,0 mm, na cívce 305 m balení – na cívce 305 m,
plá¹» kabelu – LSZH bílé barvy,
prùmìr kabelu – 7,0 mm

Pou¾ití a specifikace:
• pou¾ití pro rozvody s po¾adavkem LSZH (LSZH plá¹»)
• dlouhé pøívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 500 m
• hlavní a primární pøívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 70 m
• hlavní a primární bytové pøívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 70 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• celomìdìné jádro o prùmìru 1,13 mm
• úèinnost stínìní tøída A/A+(UHF)
• trojité stínìní a úroveò pokrytí zaruèuje velmi vysokou odolnost proti zevnímu ru¹ení
katalogové èíslo: KK33C

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49