Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-6U/48FA-PVC bílá 6,5 mm, na cívce 100 m RG-6U/48FA-PVC bílá 6,5 mm, na cívce 100 m balení – na cívce 100 m,
plá¹» kabelu – PVC bílé barvy,
prùmìr kabelu – 6,5 mm

Pou¾ití a specifikace:
• pou¾ití pro vnitøní rozvody v budovách nebo kombinované prostøedí (PVC-UV plá¹»)
• pøívody kamer PAL nebo HDCVI/TVI do 400 m
• primární pøívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
• primární bytové pøívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• celomìdìné jádro o prùmìru 1,02 mm
• úèinnost stínìní tøída B (UHF)
• duální fólie stínìní kabelu zaruèuje dobrou odolnost proti zevnímu ru¹ení
katalogové èíslo: KK32A

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49