Nabídka koaxiálních kabelù a AudioVideo pøíslu¹enstvíLogin: (Vase IÈO)

Heslo:

RG-6U/32FD-PVC bílá 6,5 mm, man¾eta 25 m RG-6U/32FD-PVC bílá 6,5 mm, man¾eta 25 m balení – man¾eta 25 m,
plá¹» kabelu – PVC bílé barvy,
prùmìr kabelu – 6,5 mm

Pou¾ití a specifikace:
• pou¾ití pouze pro vnitøní rozvody v budovách (PVC plá¹»)
• tento typ není vhodný konstrukcí pro rozvody kamer
• individuální a samostatné pøívody pozemního vysílání DVB-T/T2 do 50 m
• individuální a samostatné pøívody satelitního vysílání DVB-S/S2 do 50 m
• impedance kabelu 75 Ohm
• kompozitní jádro o prùmìru 1,02 mm (18% Cu)
• dvojité stínìní zaji¹»uje dostateènou odolnost proti ru¹ení
• úèinnost stínìní tøída C (UHF)
• tento typ není vhodný pro rozvody nároènìj¹ích na ohyb
• tento typ kabelu je ekonomy varianta TV/SAT pøívodù
katalogové èíslo: KK13C

všechna práva vyhrazena © JK servis, s.r.o. 2004-2019 | design dwgd | webmaster Henrymaxim | poslední aktualizace: 19.10.2019 20:26:49